Zwrot i wymiana

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bądź też listownie na adres:

Paweł Michalski P. P. H. U. „FIT”
ul. Gliwicka 4
59-220 Legnica.

Pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Sprzedawca mając na względzie dobre obyczaje, rzetelność w obrocie handlowym oraz nastawienie prokonsumenckie, umożliwia Klientom wymianę zakupionego Produktu na inny z asortymentu dostępnego w sklepie. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Produktu. Koszty wymiany Produktu ponosi Klient.

wysyłka w 24h
tutaj kupisz na raty
14 dni na zwrot towaru

Sklep deSKIshop.pl

Prezentowana oferta przedstawia asortyment narciarski, który dostępny jest w sklepie snowsport.pl. Zakupy i związane z nimi czynności prawne zawierane są na stronie snowsport.pl. Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Możliwe jest, że prezentowane tu produkty nie są już dostępne w sprzedaży.